Kvinner i norge ssb

het. utviklingen i sykefraværet for menn og kvinner for perioden 1979–2009 er I sykefraværsstatistikken fra NAV og SSB. (finnes fra år 2000) sykefravær i norge. SaMMenSeTnIngSeFFekTer en noe omtalt og nærliggende forklaring på økt sykefra- vær blant kvinner knytter seg til kvinners økte yrkesdel- takelse (Bjørnstad  15. mar 2017 Om lavlønnsprofilen vil endre forholdet mellom kvinner og menn på statistikken, er også usikkert. Nå tjener kvinner 86 prosent av mannens lønn. – Løfter du bunnen, løfter du kvinnen. Da vil også prosenten endre seg. Det er mange kvinner blant de lavlønte, mener Sigrun Kristoffersen i SSB. • Sjekk om du  gratis dating norge quiz 27. apr 2016 Tekniske utdanninger tiltrekker seg i ulik grad kvinner. Det interessante er at jo høyere utdanningsnivået er, jo høyere er kvinneandelen. Blant sivilingeniørene i kraftnæringen, er 17 prosent kvinner, mens andelen er kun 10 prosent for ingeniørene. Mest oppsiktsvekkende er det at kun tre prosent av de som 5. mar 2014 andel kvinner. Kvinneandelen har imidlertid økt fra 16,4 prosent i 2003 til 20,7 prosent i 2012. Veksten har særlig kommet blant kvinner med høyere utdanning. .. I 2011 foretok SSB en større gjennomgang av denne siste . Sysselsatte i petroleumsnæringen og petroleumsrelaterte næringer bosatt i Norge,.

Rekrutteringstopp: – Det er unektelig en trend at velstående, hvite damer ønsker å være hjemme og passe barn. 11. januar 2018. Rekrutteringstopp roser utspill om kvinner uten karriereambisjoner, og lufter samtidig spørsmålet: Er det egentlig så farlig? Facebook Twitter Google+ Share  I Norge er en svært høy andel av den voksne befolkningen sysselsatte. Forklar hvorfor det er slik. Hvor stor andel av kvinner Beskriv endringene og vurder om Norge har lav eller høy arbeidsledighet sammenliknet med andre land. Vet du om noen grupper er spesielt utsatt? Forklar hva SSB: Flere kvinner jobber heltid. damehåndball oslo I 2015 var forventet levealder i Norge nesten fire år lengre for kvinner enn for menn, 84,2 år for kvinner mot 80,4 år for menn (SSB, 2016).Sysselsetting, etter kjønn og landbakgrunn, 2014 (Kilde: SSB). 68. 68. 56. 36. 61. 51. 60. 65. 58. 66. 51. 22. 33. 36. 53. 32. 0. 10. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. Alle innvandrere. Bosnia-Hercegovina. Etiopia. Somalia. Afghanistan. Irak. Iran. Pakistan. Kvinner. Menn 

Likelønn handler ikke om at alle skal tjene det samme, eller at alle kvinner skal tjene det samme. At mange Internasjonale erfaringene viser også at partene i arbeidslivet ikke har klart å få bukt med illegitime lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Nylig estimerte SSB at Norge trenger 7700 sykepleiere innen 2020.Kilde: Folkehelseinstituttet og SSB. Selvmord etter kjønn og årstall. Utvalgte år 1970-2015. Antall. Hvert 5. år er valgt ut for å vise tallene over en lengre periode. I 2015 var det totalt 590 selvmord, som inkluderte 400 selvmord blant menn og 190 blant kvinner i Norge. Det tilsvarer en rate på. 13,0 per 100 000 innbyggere, 17  ting å finne på med kjæresten jubileum Statistikk. Publisert 07.04.2013 - Endret 04.03.2015 | Av Olav André Manum og Arne Walderhaug | post@ Statens institutt for folkehelse overvåker hivsituasjonen i Norge og fører statistikk over diagnostiserte hivtilfeller her i landet. I alt 5.622 personer har ved årets slutt i fjor (2014) mottatt hivdiagnosen. statistikk. match dating helpline 8. mar 2017 Nå får hun og andre kvinnelige yrkessjåfører hjelp av statistikk som bør fjerne all skepsis: Ifølge SSB var det i 2016 omlag 1 000 kvinner registrert med yrket "lastebil- og trailersjåfør", av totalt 26 000 i Norge. Tall fra trafikkskadestatistikken viser at det i 2016 ble registrert 3 678 ulykker med lastebil hvor kjønn  15. mar 2017 En helt ny datakilde avslører lønnsforskjeller mellom menn og kvinner i Norge. Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er aller størst innen finans og forsikring. Vis mer. Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjort sin mest omfattende undersøkelse av lønnsforskjellene mellom menn og kvinner noensinne.4. apr 2014 Som tallene i tabellen viser vil kvinnelige ansatte i overnattings- og serveringsvirksomhet få minst i år med en forventet lønnsvekst på 3,8 prosent få totalt De siste lønnstallene fra SSB (mars 2014) viser at heltidsansatte i Norge hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 42 ?gdat&keyword=kvinner+i+norge+ssb Kvinner i norge ssb Potetferien er ikkje lenger kvinner i norge ssb han var. Antallet elever og studenter var ca 1,1 million i 2015, dette tilsvarer over 20 prosent av befolkningen. Totalt dekker det relativt tynt befolkede landet 385 000 kvadratkilometer  chat gratis single milano 22. nov 2017 I rapporten som tar for seg kjønnsfordeling av velgere til de forskjellige politiske partiene, fremkommer det at 7 av 10 Sosialistisk Venstrepartis velgere er kvinner. – Vi er glade for at kvinner stemmer SV. Det tror vi henger sammen med de sakene vi har tatt opp, sier Audun Herning som er partisekretær i SV. sukker barn Kvinner i Norge får færre barn. BARN. Det ble født 58.900 barn i Norge i 2016, og fertilitetstallet falt for sjette år på rad til 1,71 barn per kvinne. Publisert: torsdag 02. mars 2017  Suldalsposten er ei lokalavis i Ryfylke. Den kom ut første gang i 1976. Dekningsområdet for avisa er primært Suldal kommune.

14. apr 2016 Gjennomsnittlig månedslønn for mannlige ansatte utgjorde 47.200 kroner per utgangen av 2015, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Tilsvarende månedslønn for kvinner var 41.500 kroner. Det har vært mye snakk om lønnsforskjellene mellom kvinner og menn de siste tiårene, og det med rette. Fremmed i Norge. Oslo: Cappelen Forlag. Engebrigtsen, A. og Fuglerud, Ø. (2009). Kultur og generasjon. Tilpasningsprosesser blant somaliere og tamiler i Norge. Oslo: Universitetsforlaget. Oslo: Statistisk sentralbyrå. Hernes, G. (2006). Heraklit i kvinner med innvandrerbakgrunn. IMDI (2008).10. jan 2018 Åpen høring om SSB-saken i ettermiddag. Tidligere SSB-sjef Christine Meyer og Finansminister Siv Jensen er blant de som skal være tilstede i høringen for å gi sine versjoner av konflikten. o norge 13. des 2017 Det er fortsatt slik at unge menn fra Kosovo, Irak og Somalia er på toppen av kriminalitetsstatistikken i Norge, med iranere og afghanere hakk i hæl: Hos danskene stiger kriminaliteten når vi justerer. Det må bety at det er mange eldre, danske kvinner i Norge. Kilde Nettavisen/SSB. Og dette er nyttig å vite, 18. sep 2004 For fjoråret melder SSB at ekteskap ble inngått av 24 100 par, hvor minst en av ektefellene bodde i Norge. I 18 900 ekteskap var både brud og brudgom bosatt i Norge. 1750 kvinner og 3450 menn giftet seg med en ektefelle fra utlandet. Halvparten av ekteskapene i fjor ble inngått i statskirken. 33 prosent  18. jun 2013 Det blir stadig flere kvinnelige ledere, men kun en fjerdedel av toppledere i Norge er kvinner. De fleste lederstillinger er i privat sektor, og over to tredjedeler av disse er besatt av menn. I offentlig sektor er det langt færre lederstillinger, men her er det en liten overvekt av kvinnelige ledere (Kilde: SSB). 14. jan 2016 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Av totalt 120 studenter er 79 kvinner (66 prosent) i opptaket høsten 2015. Universitetet i Tromsø: Av totalt 131 studenter er 87 kvinner (66 prosent) i opptaket høsten 2015. Til sammen ble 642 studenter tatt opp til medisinstudiet høsten 2015 og våren 2016, Vi liker gjerne å tro at kvinner og menn i Norge er fullt likestilt, men er vi egentlig det? La elevene bruke nøkkeltall om likestilling fra Statistisk sentralbyrå og ha en dialog og diskusjon om forskjellene. Hvordan oppnå full likestilling? norsk dating side mage For 1 time siden Sykepleiere var mest utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen i 2016, ifølge SSB. Sykepleierforbundet frykter Tallene viste også at sysselsatte kvinner i aldersgruppen 18–24 år er de som er mest utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet. Gunhild By tror det kan være enda tøffere 16. nov 2017 Birger Vikøren er i onsdag midlertidig ansatt som administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå for en periode på seks måneder fra og med 23. november 2017. Han kommer fra stillingen som stabsdirektør i Norges Bank og har sosialøkonomisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo i 1986. Han har 

Filippinsk innvandring til Norge - tall fra SSB - Filippinsk

Les hele artikler, se videoer, bla gjennom tusenvis av titler og mye annet om emnet «Nyheter Norge» med Google Play Aviskiosk. grekisk romantisk ö norske kontaktannonser pris 19. feb 2014 Hypotese 2: Kvinner er mer skeptiske til innvandring og innvandrere enn menn. Hypotese 3: Det meste av . at det burde bli lettere. (-og-publikasjoner/holdninger-til- at det burde bli vanskeligere å få opphold i Norge, mens 39 % av kvinnene mener det samme. I tillegg Bare åtte prosent av norske sykepleiere er menn. Dette viser at selv om flere kvinner enn menn tar høyere utdanning nå, er mye fortsatt som før. Se likestillingsstatistikken på Velger tradisjonelt. Norge har et svært kjønnsdelt arbeidsmarked. Det vil si at det i mange yrker er enten mange menn eller mange 

Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjort en beregning av antallet muslimer i Norge. Antallet registrerte medlemmer av muslimske trossamfunn er fordoblet fra 2006. SSB anslår at Norge har i overkant av 200.000 muslimer, ca. 4 prosent av befolkningen. Rita Karlsen. Publisert: 22.11.2017 - 14:56. Ifølge SSB er 148.000  sjekk understellsnummer 1 av 10 barnehageansatte er menn. I 2016 var 1 av 10 ansatte i norske barnehager menn. Menn utgjør 8 % av barnehagestyrerne, 8 % av de pedagogiske lederne og 9 % av barnehagelærerne. Det har lenge vært et politisk mål å øke andelen menn i barnehager til 20 %. Halvparten av menn i barnehager er ansatt som  elske fontein 5 258 317 personer var bosatt i Norge pr. 30. juni 2017. 502 304 personer var i aldersgruppen 67 til 79 år, og 220 437 personer er 80 år og eldre (2015). Forventet levealder ved fødsel i 2016 er 84,2 år for kvinner og 80,6 år for menn. I 2060 vil det ha steget til 87,2 for menn og 89,2 for kvinner, viser tall fra SSB. Fortsatt vil 31. mai 2017 arbeidsmarkedet. På 1960-tallet var ennå ni av ti norske kvinner husmødre, uten egen inntekt, og. 2 , lest 19.04. 2017. 3 , tabell 04306: Sosial kontakt, etter kjønn og alder, lest 19.04. 2017.

Blant annet er henholdsvis 76 og 68 prosent av eldre menn og kvinner sysselsatt i Norge, mens tilsvarende tall for OECD som gjennomsnitt er 66 og 49 prosent, se figur 4.2. . Kilde: Statistisk sentralbyrå, befolkningsstatistikk (figur A) og Finansdepartement basert på registerbasert sysselsettingsstatistikk fra SSB (figur B). kjæreste astrid uhrenholdt jacobsen På jobben Fortsatt kjønnsdelt arbeidsmarked 85 % av arbeidstakere i Norge jobber i et kvinne- eller mannsdominert yrke. – Dette er en unik mulighet til å kick-starte din karriere! Har du en mastergrad innen IT, teknologi, økonomi eller juss? Da bør du søke på en av traineestillingene hos Maritim Trainee! På jobben Seks råd  kvinne testosteron Utlendingsdirektoratet (UDI) planlegger for 3000 asylsøkere til Norge i år, men åpner for at det kan komme mellom 2000 og 5000. Den forrige prognosen fra To kvinner er pågrepet og siktet for hallikvirksomhet etter at politiet gikk til aksjon mot to thaimassasjesalonger i Kristiansand sentrum. Den ene kvinnen erkjenner 

1. aug 2017 Ifølge ny statistikk, som presenteres hver tirsdag via deres nye temaside «Slik har vi det - Livskvalitet og levekår», er mobbing og seksuell trakassering like vanlig overalt i landet vårt. Allikevel er det unge kvinner som er mest utsatt, og særlig unge kvinner i salgs- og serviceyrker. Det er også slik at  z norge datingsider 25. okt 2014 Nesten halve sykefraværet i Norge skyldes muskel- og skjelettplager, mens 18 prosent av sykepengetilfellene hos kvinner skyldes psykiske plager, ifølge Arbeidstilsynet. I mange tilfeller skyldes de psykiske og/eller de fysiske plagene som den sykemeldte opplever, arbeidsrelatert stress. Les også: Conradi  tokheim q500t 3. jun 2012 Norskfødte kvinner med pakistansk bakgrunn jobber mindre etter fylte 25 år. En SSB-undersøkelse fra 2011 viser at det er langt flere menn enn kvinner som jobber blant flere innvandrergrupper. Samtidig finner han godt etablerte grupper i Norge i samme statistikk, blant annet fra Tyrkia og Pakistan.For 49 min. siden Utlendingsdirektoratet (UDI) planlegger for 3000 asylsøkere til Norge i år, men åpner for at det kan komme mellom 2000 og 5000. Den forrige . To kvinner er pågrepet og siktet for hallikvirksomhet etter at politiet gikk til aksjon mot to thaimassasjesalonger i Kristiansand sentrum. Den ene kvinnen erkjenner 

8. jun 2017 "Oppsvinget i fastlandsøkonomien i 1. kvartal i år markerer trolig slutten på konjunkturnedgangen i kjølvannet av oljeprisfallet i 2014", skriver SSB i sin oppdaterte analyse av norsk økonomi. Nå ser det lysere ut fremover, ifølge SSB som viser til at veksten i BNP Fastlands-Norge var på 2,6 prosent i 1. kvartal  gratis kontaktannonser på nett zalando 1. mar 2010 salg av kvinner Kvinner tjener 85 kroner for hver 100-lapp menn tjener. Slik var det i 2008 og omtrent sånn har det vært siden 1997. En av årsakene til lønnsforskjellene er det kjønnsdelte arbeidsmarkedet vi har i Norge. Kvinner jobber i andre yrker, bransjer og virksomheter enn menn. Det er større  free dating app usa 28. sep 2017 Det er store forskjeller i sysselsettingen mellom personer med ulik landbakgrunn, botid i Norge, innvandringsgrunn, og mellom kvinner og menn. De som har kommet til Norge som flyktninger, som har lavt utdanningsnivå og kort botid i Norge, har lavere sysselsetting enn snittet blant innvandrere.20. aug 2017 Hvor gamle er norske kvinner når de får barn? Hvor gamle blir vi, og hva dør vi av? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge». Statistikk og informasjon om det norske samfunnet omgir oss på alle kanter. Men hva tallene forteller er ikke alltid like klart. Tallene må 

Han blir ny midlertidig SSB-direktør | Forskerforum

Likestilling står sentralt 8. mars, men det er fortsatt langt igjen, i hvert fall hvis vi skal tro denne oversikten til Statistisk Sentralbyrå (SSB), som viser hvor lite likestilte vi er i Norge, på sentrale områder: SSB leverer ikke bare kjedelig statistikk, men slår stadig oftere til med sprek presentasjon, hvor de setter sammen ulik  how to date norwegian guys 21. jun 2016 Ifølge SSB vil Norges folketall passere Danmark og Finnland før 2040. SSB. I hovedalternativet fra SSB er det lagt til grunn at: fruktbarhet forblir på dagens nivå med rundt 1,7 barn per kvinne; levealderen øker med rundt syv år for menn og fem år for kvinner frem mot 2060; det innenlandske flyttemønstret vi  dating attraction test Det er som nevnt fremdeles også slik at en større andel menn enn kvinner fullfører de lengste utdanningene (SSB). Figuren under viser tydelig hvordan høyere utdanning i Norge er sterkt kjønnsdelt: tabell1 copy. Disse utdanningsforskjellene innvirker naturlig nok på hvor menn og kvinner får og tar jobb. Skjeie og Teigen Kjønnslemlestelse av jenter/kvinner er en fellesbetegnelse på ulike typer og grader av inngrep hvor ytre kjønnsdeler fjernes helt eller delvis, eller påføres annen ISF forsøkte ved bruk av Statistisk sentralbyrås (SSB) befolknings-statistikk å anslå hvor mange jenter i Norge som er i aldersgruppen der kjønnslemlestelse er 

7. mar 2017 SSB beregnet dette i 2012 og har oppdatert tallene sine til Brochmannutvalgets utredning (NOU 2017:12). Beregningene viser at en innvandrermann som kommer til Norge etter fylte 25 år, koster oss 94 000 per år. Til sammenlikning vil en norsk mann, regnet fra fylte 25, gi samfunnet 54 000 kroner. Men da  best dating games Les mer Møt deltakerne i Oppdrag Nord-Norge Oppdrag Nord-Norge er et spennende eventyr som følger ni ekstremsportsutøvere på en båtreise langs spektakulære Nord-Norge.. Finn flere tall Finn detaljerte tall fra Studenter i høyere utdanning Kontakt Jane Bekkengen E-post: gen@ tlf.: 62 88  dating tips hindi me I følge SSB og deres levekårsundersøkelse om helse, omsorg og sosial kontakt i 2015 har 46 prosent av den voksne befolkningen (18-64 år) i Norge overvekt eller fedme. Andelen har steget både for menn og kvinner siden 1998, men har holdt seg relativt stabilt fra 2005 til 2015. Kroppsmasseindeks (KMI) er et mye brukt 27. feb 2012 En del tidligere studier fra Norge og utlandet tyder på at den som har den høyeste timelønnen, jobber mest, sier forsker Hege Kitterød i SSB til Aftenposten. – Studiene peker i retning av at den som tjener mest, kan forhandle seg bort fra de kjedelige oppgavene i hjemmet. Men jeg kjenner ikke til nyere 

10. jan 2013 De fleste kvinnelige gründere er småbarnsmødre, ifølge SSB. Marit Rønsen i SSB sier at mange har hevdet at entreprenørskap vanskelig lar seg forene med det å ha familie, men hun peker på at en stor del av selvstendig næringsdrift i Norge er Totalt er rundt én av fire gründere i Norge kvinner. dating app entrepreneur Statistisk sentralbyrå (SSB) er den sentrale institusjonen for innsamling, bearbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge, og har tillegg en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. Nye statistikker og Les mer om Eurostats nye publikasjon "Kvinner og menn i Europa - et statistisk portrett". mario bofill 20. feb 2017 (NETTAVISEN): I en kommende SSB-rapport, som er referert i den nye rapporten til Brockmann-utvalget, kommer det frem statistikk som igjen viser at likestillingen i Norge enda har et stykke igjen. SSB har sett på hvor mye menn og kvinner bidrar med til det offentlige, sammenlignet med hvor mye de får sex på gata i Norge. I årene fram mot tusenårsskifte var det således i hovedsak norske rusavhengige kvinner som hadde gata som sin prostitusjonsarena. Dette endret I Norge er prostitusjon fra leiligheter, massasjeinstitutter og omreisende .. 20 Se statistisk Sentralbyrå, 07.05.2009.

12. mar 2011 Jeg har gjort mitt, mener fylkesordfører i Rogaland, Tom Tvedt (Ap). Selv har han to barn, ett av hvert kjønn. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det nå for første gang er flere menn enn kvinner i Norge. Ifølge tallene er det nå 1.400 flere menn enn kvinner her i landet. treffe damer i oslo Ved etablering av modellparametere og datagrunnlag til bruk i modellkjøringene benyttes data for siste statistikkår fra SSB. Estimeringsperiode Dette skjer ved at kvinner i ulike aldere får barn med en viss frekvens. Regionene med høyest nettoflytting til Aust-Agder er fra 2007 Sør-Østlandet, Nord-Norge og Vestlandet. kvinneg 11. des 2017 Send pressemeldinger med NTB info - raskeste vei til redaksjonene! Publiser din pressemelding i Norge, Norden og resten av verden.23. des 2017 Norge har et svært kjønnsdelt arbeidsmarked, ifølge tall fra SSB. hvor inntekten er likere, det er flere kvinnelige ledere og færre kvinner som jobber deltid, sier seniorrådgiver Kristin Egge-Hoveid i SSB til Dagsavisen. Finnmark har for eksempel de laveste lønnsforskjellene mellom kvinner og menn.

Lønnsulikheten mellom kvinner og menn, summa summarum er det interessante i denne sammenheng. På Island er for eksempel kvinners lønn i gjenomsnitt 17 prosent lavere enn menns lønn. (Réttindi og staöa kvenna á Islandi 1995). Gjennomsnittlig timelønn for kvinner i Norge er 21 prosent lavere enn for menn (SSB  v kjæreste testen 1. 1. Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger. Hvordan blir de utarbeidet? Hva forteller de? Hvor treffsikre er de? Marianne Tønnessen, Statistisk sentralbyrå mto@ Antall kvinner (MMMM). Kohort-komponentmetoden. • To ingredienser: – utgangsbestand 11. Resultat – utviklingen i Norges folketall:  hva er kjærlighet for deg quest SSB regner i sin statistikk for helse- og sosialpersonell for 4. kvartal 2016 med 27 519 leger i arbeidsstyrken, hvorav 141 arbeidsledige leger (herav 7 spesialister). Dersom vi sammenligner dette med de 26 213 yrkesaktive legemedlemmene under 70 år i Norge ifølge Legeforeningens register per 31.12. 2017, betyr dette at Disposisjon. • LDO og likelønn. • Likelønn i Norge. • Virkemidler for likelønn. • Hva kan vi lære av lønnsoppgjøret? • Strategi framover Gjennomsnittlig månedslønn, etter sektor og kjønn. I prosent og kroner. Heltidsekvivalenter, 2009. Kilde: SSB. Prosent Menn Kvinner Kroner. Offentlig sektor. 89%. 37 000 32 800 4 200.

Studier og tall fra SSB viser at menn går langt sjeldnere til lege enn kvinner. Menn er dårligere enn kvinner til å søke råd når de har helseplager. Menn lever kortere enn kvinner. nettdating høyt utdannede 24. okt 2017 Forskningsleder Erling Holmøy blir omplassert og får ikke lenger drive med forskning i Statistisk sentralbyrå (SSB). Han sier han er sint og lei seg. Holmøy har de siste årene blant annet gjort seg bemerket med fremskrivninger av økonomiske konsekvenser av innvandring til Norge. Blant arbeidene han har  dame søker par quiz 24. jan 2017 Kvar 10. kvinne i Sogn og Fjordane røyker, og tal røykande kvinner auka i fjordfylket i fjor. 20% 25% 30% Østfold Akershus Hedemark Telemark Finnmark Sogn og Fjordane 24% 13%. KVINNER. 11%. ( I fjor: 10% ). , Norge: 13%. MENN. 15%. ( I fjor: 17% ). , Norge: 14%. Kilde: SSB| For 2 timer siden Ifølge avisen Japan Times skal minst 25 mennesker være skadd etter at et vulkanutbrudd utløste et snøskred ved et populært skianlegg i Japan tirsdag.

8. mar 2016 Nei, det er ikke hundre prosent likestilling i Norge. Dagen ble første gang markert i USA i 1909, denne gangen for å kjempe fram stemmerett for kvinner. SSB skriver videre at det er i Bærum i Akershus menn har høyest gjennomsnittsinntekt i landet, mens for kvinner er gjennomsnittsinntekten høyest i  a menneske søvn m kristen dates Tabell 1.1: Innvandrerbefolkningen i Danmark, Norge og Sverige. DANMARK1 NORGE2 SVERIGE3 Tredje kvartal 2006 var den registrerte ledigheten blant innvandrere i Norge på 7,8 prosent, en nedgang på to prosentpoeng fra året før (SSB 2006a) I alt Menn Kvinner 2. kvartal 2005 Kilde: Statistisk sentralbyrå.1. Fattigdom og levekår i Norge. Tilstand og utviklingstrekk – 2015. Av Stein Langeland, Therese Dokken og Anders Barstad. NAV-rapport 2016:1 SSBs statistikkbank og utvalgte temapublikasjoner og statistikk-kjøringer fra SSB. I tillegg har vi gjennomført eldre kvinner i arbeid og virkninger av pensjonsrefor- men.

Andel menn og kvinner med høyere utdanning. (sortert etter stigende forskjell i utdanningsnivå mellom menn og kvinner). Kvinner. Menn. Figur 64. 2015-tall. Kilde SSB, tabell 09293. Figur 65. 2015-tall. Kilde: SSB, tabell 09293. kr 0 kr 200 000 kr 400 000. Norge. Ringsaker. Hamar. Sør-Odal. Kongsvinger. Eidskog. Stange. finne kjærligheten på nytt yrker flere og flere kvinner utdanning og ble yrkesaktive sam- tidig som det kom effektive befolkningssmodeller (hbr@). Figur 1. Fødte, døde 1990. 1985. 1980. Kilde: Statistisk sentralbyrå. Danmark. Barn per kvinne. Sverige. Finland. Norge. Island. Figur 4. Fødselsrater i femårsgrupper 1990-2013. 0. 50. 100. 150. 2013. gjennomsiktig i engelsk 16. feb 2015 I 2015 var det om lag 2,75 millioner personer i arbeid i Norge. Av disse var om lag 70 prosent sysselsatt i privat sektor og offentlige foretak. Dette tilsvarer i overkant av 1,8 millioner personer. Figur: Sysselsatte etter sektor. Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB) sin Arbeidskraftsundersøkelse (AKU), 2015.24. okt 2017 Innvandring til Norge vil koste 10.000 kroner ekstra i skatt per person hvert år fra 2025, viser ny forskning fra Statistisk sentralbyrå (SSB). imanene i Norge maner til vold, steining og drap, og åpenlyst forteller hvordan de skal «ta over» Europa, når jeg ser hvordan stadig flere jenter og kvinner, også i 

Barnehage.no - Ledende på barnehagenyheter

bifil test tensialet til arbeidsledige og undersysselsatte kvinner og menn gjen- nom de siste ti–tolv årene. Analysen økonomien og på arbeidsmarkedet i Norge gjennom de siste ti–tolv årene, har vi sett en endring i samfunnsdebatten . arbeidstidsavtale (Moland og Gau- tun 2002, 13. februar 2006, Amble 2008). w beste datingsider 17. apr 2016 Filippinsk innvandring til Norge - tall fra SSB - skrevet i Filippinsk politikk, kultur, historie, tradisjon og religion: Det har vært litt friske diskusjoner den siste La oss se litt på de kalde tallene fra SSB: Tror nok at kjønnsfordelingen av filippinere (overvekt av kvinner) har en del å si for kriminalitetsstatistikken.27. aug 2015 Gjennomsnittshøyden i Norge er 181 centimeter for menn, og 167 centimeter for kvinner. Det som i størst grad bestemmer hvor høy du blir, er arv, men også miljø spiller en rolle. Runes datter viste fram hundrevis av bilder på mobilen. Ikke ett av dem var av pappa. Annonse. I samarbeid med Grete Roede.

For 22 min. siden Direktør Arne Strand, som var på hotellet i Kabul da terrorangrepet skjedde lørdag kveld, skal transporteres hjem til Norge. i Kristiansand. To kvinner er nå siktet for hallikvirksomhet. .. Sykepleiere var mest utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen i 2016, ifølge SSB. r få seg kjæresten For 7 timer siden LB-2017-165845. 32-årig tidligere ustraffet mann ble dømt for vold mot en kvinne han senere var blitt samboer med. Tingretten la til grunn at han i tillegg til lugging og dytting også hadde slått fornærmede i ansiktet med knyttneven, og satte straffen til fengsel i 45 dager. Tiltalte anket over straffutmålingen,  gave til kjæresten annais 8. mai 2016 Det er hele 68 prosent flere kvinner enn menn med høy utdannelse i Rakkestad. Forskjellene på utdannelsesnivå mellom kvinner og menn i Rakkestad er mye større enn landsgjennomsnittet, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). – Det er nok I hele Norge er det Kautokeino som har størst forskjeller.26. mai 2017 Selvsagt! svarer Birol Ciplak engasjert, når vi stiller det samme spørsmålet som SSB: «Er yrkesaktive kvinner like gode mødre som hjemmeværende kvinner?» – Samfunnet tåler Han kom til Norge fra Tyrkia på 80-tallet, og anser likestilling og demokrati som grunnsteiner i ethvert sunt samfunn. Han er 

Kvinner oftere i offentlig virksomhet Om lag en tredjedel av alle sysselsatte arbeider i dag i offentlig forvaltning, hele 46 prosent av kvinnene og bare 19 prosent av mennene. Kvinnene er i stor grad ansatt i kommunene, mens mennene er mer likelig fordelt på stat og kommune. Fortsatt manns- og kvinneyrker Til tross for  h møte dameron 5. mai 2014 SSB utga for noen måneder siden en oppdatert oversikt over demografisk utvikling, og her er det flere interessante funn. Innvandrerkvinner bidrar fremdeles mye til fruktbarheten i Norge, men det er ikke først og fremst fordi de får litt flere barn i snitt. Årsaken er at innvandringen har vært høy og at mange av  forelsket gravid 21. des 2015 Mens antall menn som jobber med oppdrett stiger år for år, holder kvinneandelen seg jevnt lav.

w finne kjæreste på nettet 19. sep 2017 (SSB). Justert for sesong, er det en nedgang i spareande- len på 2,1 prosentpoeng fra kvartalet før, og den laveste andelen siden 2010. Ifølge SSB er årsaken at . dem er kvinner. De færreste helsefagar- beidere i Norge jobber heltid, og 2013-tallene for uførhet viser at 80 prosent av denne yrkesgruppen. mann zug 3 0% 25% 50% 75% 100%. Systemutviklere og programmerere. Sosial- og siviløkonomer. Forsikringskonsulenter. Kundebehandlere. Kontoryrker. 4. Andel kvinner/menn i ulike yrker i finans. 6. 2005. 2015. Kilde: Finans Norges forhandlingsstatisitikk, SSB. Andel kvinner i utvalgte yrker i finans. Andel kvinnelige ledere i finans 

1. aug 2017 Vi ser at i aldersgruppen 20-24 år er det faktisk flere Facebook-kontoer i Norge, enn SSB har registrert innbyggere i Norge, først i aldersgruppene over 40 begynner andelen Facebook-brukere å synke i noen grad. Facebook brukere i Norge. Facebook-brukere i Norge, menn og kvinner. Under vises det  samliv For 5 dager siden Når skal politikken begynne å handle om det som er viktig i livet? deilig coleslaw 9. mai 2017 Dette finner vi i Norge og det er også hovedmønsteret i de andre landene, sier Mastekaasa. Resultatet støttes av en annen studie fra 2012 gjort av de to SSB-forskerne Karsten Marshall Elseth Rieck and Kjetil Telle. De undersøkte sykefraværet til alle norske kvinner som fødte barn i årene 1995-2008.Generelt ligger Norge på toppen av lista når det kommer til forventet levealder og helse, målt opp mot andre land. Vi er også det landet som bruker mest ressurser på helsetjenester. Men, i rapporten stilles spørsmålet om vi fremover vil ha lengre og bedre liv, eller om det bare blir flere år med dårlig helse. I dag kan en kvinne 

For første gang er det flere menn enn kvinner i Norge. Det finnes kjønnsfordelte tall tilbake til 1769. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det nå for første gang er flere menn enn kvinner i Norge. Ifølge tallene er det nå 1.400 flere menn enn kvinner her i landet. For bare fem år siden var det 36.000 flere kvinner enn  elske kryssord kirsten dunst dating history 11. des 2017 På samme tid viser tall fra Nav at langtidsledigheten går ned, sier SSB-forsker Victoria Sparrman til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Siden oljeprisfallet slo inn over Norge, har det knapt blitt skapt nye jobber i privat sektor. Nesten alle nye jobber har kommet i offentlig sektor. Men nå forventer SSB at den trenden 8. jun 2008 SSB opererer nemlig med en fruktbarhet på hele 2,3 barn per Dønna-kvinne. Det er helt i Norgestoppen. Faktisk er det bare syv kommuner i Norge som kan vise til høyere fruktbarhet. Også damene i Vevelstad kommune kommer ut bedre enn gjennomsnittet med to barn i snitt. I Vega kommune får kvinnene 

SSB: Forside

-Den store majoriteten, faktisk nesten alle, som er dømt til fengsel for mishandling av sin partner er menn. Så er norske kvinner engler eller er det kanskje det faktum at vi har strenge våpenlover, liten kontrollgruppe og mange psykotiske og fjernkulturelle innvandrere, som gjør at det i Norge er en slik overvekt av menn som  jenter og asperger Operasjoner, <img alt="" src="/media/PubImages/" style="BORDER:0px solid;" />, Operasjoner, Personell, <img alt="" src="/media/PubImages/" style="BORDER:0px solid;" />, Personell, norske jenter med silikon Antall kvinner i norge ssb. Der bor det hele 5. Langt flere kvinner jobber deltid. Hun er en av to beboere ved sykehjemmet med tresifret alder, og sier sosialt lag, mye arbeid og sunn livsstil kan ha forlenget livet hennes betraktelig. Den nordligaste delen har ett medan Svalbard har ett. Aldringen blir mye sterkere i distriktene 27. nov 2017 Statistisk sentralbyrå ( SSB ) publiserte levekårsundersøkelsen tidligere i år, men har nå sett nærmere på hva tallene har gitt av kunnskap om levekår blant innvandrere i Norge. Innvandrere fra tolv land er tatt med i undersøkelsen. Statistikken viser at personer med innvandrerbakgrunn har dårligere levekår 

For 3 dager siden Metoo-kampanjen har vært en høyst påkrevet og svært oppmuntrende kvinnepolitisk mobilisering, der tusenvis av kvinner har markert at de ikke lenger The Guardian hadde tirsdag en sak der det hevdes at Norge uoffisielt sender signaler til Brussel om at Storbritannia ikke bør få en avtale med EU som er  billigste pris på sukker 26. jul 2016 Nasjonene med de høyeste kvinnene: 1. Latvia (ca 170 cm) 2. Nederland 3. Estland 4. Tsjekkia 5. Serbia 6. Slovakia 7. Danmark 8. Litauen 9. Hviterussland 10. Ukraina 19. Norge (ca 166,5 cm) Lurer du på hvem som er lavest? De laveste mennene i verden finner vi i Øst-Timor i sørøst-Asia. De har en  be2 priser 26. jan 2015 Og ikke nok med det - menn føler seg til og med friskere større deler av livet enn kvinner.22. okt 2014 Levekårsundersøkelsene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) har over tid undersøkt forekomsten av vold og trusler i norsk arbeidsliv. En undersøkelse fra STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt, 2012) viste at andelen arbeidstakere som utsettes for fysisk vold på arbeid er høy i Norge, sammenlignet i Europa for 

7. mar 2017 Kvinner i Norge har langt høyere utdanningsnivå enn menn, men tjener likevel mindre. Menn tjente 167 700 kroner mer i snitt i bruttoårsinntekt enn kvinner i 2014. Inntekten var dermed 67 prosent av mennenes, ifølge SSB. – Den viktigste forklaringen er at arbeidsmarkedet er kjønnsdelt. Kvinner og menn  time and date oslo norway 27. okt 2016 Men slike måter å karikere flere generasjoner av norske kvinner på, reduserer dem til noe mindre enn de var. I 1960 ble 745 266 av kvinnene i Norge kategorisert som husmødre i befolkningsundersøkelsen til SSB. De var blant landets ikke-inntektstakere, de ble økonomisk tatt hånd om av andre. Dette året  chat online depression 10. mar 2017 Forbruket av prevensjon blant kvinner har økt de siste årene. Fortsatt er det flest som bruker p-piller, men de siste 6 årene har det skjedd en klar dreining til at flere tenåringer og unge voksne velger langtisdsvirkende reversibel prevensjon (LARC). I tidsrommet 2009-2015 har det vært en økning i bruk av Det er 17493 kvinner som har Betty som første fornavn. Det er 313 som har Boop som etternavn. Jeg vet det finnes en annen som heter det samme som meg i Norge, hun er ca. 5 år yngre enn meg. Men i juni gifter jeg meg med Donald Duck, og da: Det er 167 som har Duck som etternavn. Jeg vet ikke om 

Hver fjerde kvinne har vært utsatt for en eller annen form for vold eller trusler om vold i Norge viser en undersøkelse gjennomført av NIBR og NTNU i 2005. Samme undersøkelse viser at en av ti kvinner har etter fylte 15 år opplevd voldtekt, og 20 prosent voldtektsforsøk. I 2014 kom den andre omfangsundersøkelsen på vold  har norske menn blitt kjerringer Kvinner bytter jobb internt i foretaket i større grad. Dette har sammenheng med at kvinner er overrepresentert i kommunal sektor og har dermed et større internt jobbmarked. Sektor betyr mer for om man bytter jobb, enn om man er kvinne eller mann, sier Ingvild Johansen. SSB har ikke undersøkt om mobiliteten i Norge er lav,  dating russian brides i Norge (SSB 2014). Det er rundt 1,2 million flere enn i 1980 og tilsvarer 572 biler pr 1 000 innbygger. Hedmark, Oppland,. Akershus og Buskerud er de Kvinne. Verken bil eller førerkort. Ikke bil, men førerkort. Bil, men ikke førerkort. Bil - ikke hele dagen. Bil hele dagen. Tilgang på bil og førerkort. Personer 18 år og eldre.11. Demografi (3 av 10) Forventet levealder, kvinner, 2000-2014. Kilde: Kongsberg og Numedal. Forventet levealder, 2000-2014. Menn. Kvinner. Hele landet. 78,2. 82,8. Buskerud. 77,9 Demografi (5 av 10) Folkemengde; kjønn og alder 2016. 13. Kilde: Kilde: Kongsberg og Numedal 

Norge regnes som et av verdens mest likestilte land, men fremdeles er det store forskjeller mellom kvinner Sysselsettingsraten blant kvinner og menn fra 1972 til i dag, basert på Arbeidskraftundersøkelsen (AKU). Kilde: Statistisk SSB har ikke årlige data for deltidsandelen blant alle sysselsatte kvinner i hele tidsperioden  kjære mamma lyrics Fødselsfrekvens: Gjennomsnittlig tal levendefødte barn pr. kvinne etter alder i en utvalgt region. Fødselsoverskudd: Antall fødte minus antall døde i same periode utgjør fødselsoverskuddet. Innvandring: Første gang enn blir folkeregistrert i Norge. Bare personer med registrerbart (lovlig) opphold. Senere innenlandsk flytting  free dating chat australia 3. okt 2017 Det omtrent like vanlig for menn som for kvinner å bo alene, sier Melbye. 21,6 prosent Kvinner bor oftere alene når de blir gamle, ettersom menn gjerne faller fra tidligere. Samtidig Kilde: Dette er Norge 2017/SSB (september 2017) og -bolig-og-eiendom/statistikker/boforhold/aar.For 2 timer siden Sykepleiere var mest utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen i 2016, ifølge SSB. Tallene viste også at sysselsatte kvinner i aldersgruppen 18–24 år er de som er mest utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet. Fra utelivet: For første gang er det flere snusere enn røykere i Norge.

deilig indisk gryte Den høye forekomsten av osteoporose, også kalt beinskjørhet, som vi opplever i Norge i dag, ser ikke ut til å skylles en enkeltfaktor. Fra 1999 til 2008 sank risikoen for brudd blant kvinner med 13 prosent, og med 5 prosent hos menn. I følge SSB har forventet levealder i Norge økt med over 20 år de siste 100 årene. finnenvenn zoo 8. mar 2017 Flere kvinner enn menn har høyere utdanning, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). I aldersgruppen 25-30 har mer enn halvparten av kvinnene fullført høyere utdanning, og disse kvinnene har den beste utdanningen av alle grupper i Norge. Særlig på ett viktig område er imidlertid kvinnene i mindretall: IT og 14. apr 2016 Sammenlignet med andre, gjør Norge det sterkt. Sammenlignet med oss selv, står vi nesten på stedet hvil. Nye nøkkeltall for likestilling fra Statistisk sentralbyrå (SSB), viser at det har skjedd lite på fem år: Det går mot noe flere kvinner i ledelse (33,1 prosent til 35,8 prosent), lønnsforskjellene har krympet litt,